• از ما سوالی دارید؟
  • 021-66571877
  • info@ibimhub.com
نظر سنجی

شما در مدلسازی سه بعدی بیشتر از کدام نرم افزار استفاده می کنید؟

Revit
Archicad
Tekla
Sketchup
ترکیبی از موارد بالا
سایر نرم افزارها
تاکنون تجربه مدلسازی نداشته ام
ISIX معرفی کتاب اصول و مبانی فناوری بیم مجله بیمانا