• از ما سوالی دارید؟
  • 021-66571877
  • info@ibimhub.com
موضوع: نرم افزارهای هوشمند متره و براورد هزینه پروژه ها
زمان پاسخگویی تمام شده است
پاسخ دهنده: رادین همکاران بهتا
تاریخ پاسخگویی به سوالات: 1398/09/16
معرفی پاسخ دهنده:
توضیحات تکمیلی: متره و براورد پروژه ها تاکنون به روش سنتی و توسط مترورها انجام میشد اما اکنون نرم افزارهایی به بازار عرضه شده اند که با استفاده از فناوری بیم این کار را انجام می دهند. اگر در این خصوص ابهام و یا سوالی دارید تا تاریخ 16 آذر می توانید آنرا طرح نموده و پاسخ آن را در تاریخ مذکور در خانه بیم در قسمت "بیم پرس" دریافت نمایید.
پرسش ها و پاسخ ها
ثبت پرسش
به دلیل منقضی شدن آگهی، امکان ثبت پرسش برای این آگهی وجود ندارد.