• از ما سوالی دارید؟
  • 021-66571877
  • info@ibimhub.com

کتاب - BIM Handbook

هومن عمومی
0 از 5 از مجموع 0 رای

این کتاب که به زبان انگلیسی می باشد توضیحی از تکنولوژی های مربوط به BIM، موارد سازمانی مربوط به اجرای آن و تاثیر عمیقی که استفاده موثر از BIM می تواند برای همه طرف های درگیر در پروژه فراهم کند، ارائه نموده است. همچنین بیان می کند که چگونه طراحی، ساخت و اجرا به وسیله BIM نسبت به روش های سنتی تفاوت ایجاد می کند.

شرح محصول
دیدگاه ها
BIM Handbook

فصل 1 تا 3 این کتاب معرفی از بیم و تکنولوژی های مربوط به آن است. این فصول وضعیت کنونی صنعت ساختمان، مزایای بالقوه BIM، تکنولوژی های دخیل در آن شامل مدلسازی پارامتریک ساختمان و همکاری های بین بخشی و نیز مزایایی که با استفاده از BIM نسبت به روش سنتی ایجاد می شود، می پردازد. فصول 4 تا 7 شامل چگونگی به کارگیری BIM در بخش های مختلف که در یک پروژه نقش دارند مانند صاحبان پروژه، طراحان قسمت های مختلف، پیمانکاران و تولیدکنندگان می شود. فصل 8 استانداردها، راهنماها و آموزش BIM را پوشش می دهد. فصل 9 به تاثیرات و گرایش هایی که BIM در آینده برمی انگیزد می پردازد. مجموعه ای از بهترین پروژه های انجام شده به وسیله BIM به صورت مطالعه موردی در فصل 10 این کتاب ارائه شده است. این مطالعه های موردی، فرآیندهای مختلف BIM، چارچوب ها، ابزارها و تکنولوژی ها را شامل می شود.

جهت ثبت نظر لطفا وارد شوید.