• از ما سوالی دارید؟
  • 021-66571877
  • info@ibimhub.com

کتاب - Building Information Modeling Automated Code Checking and Compliance Processes

هومن عمومی
0 از 5 از مجموع 0 رای

کتاب درباره BIM به زبان انگلیسی

شرح محصول
دیدگاه ها
Building Information Modeling Automated Code Checking and Compliance Processes

این کتاب درباره BIM به زبان انگلیسی است. در این کتاب مفاهیم BIM به طور پایه ای توضیح داده شده است. همچنین کتاب شامل روندهای کنونی و در حال توسعه در مکانیزه سازی فرآیند ارزیابی مدارک ساختمان در برابر کدهای ساختمان و استاندارهای اجرایی می شود. نقش تکنولوژی های بیم در این روش ها و چگونگی تغییر قابل توجه فعالیت های اجرایی در قرن بیست و یکم در محدوده های معماری، مهندسی و ساخت به طور کامل تحلیل می گردد. این کتاب همچنین چگونگی انطباق طراحی ساختمان با قواعد و استانداردها به کمک رایانه را توضیح می دهد که شامل نمایش مدل ساختمان و سیستم های چک کد خودکار می شوند. هدف اصلی این کتاب، ارائه چگونگی استفاده از تکنولوژی BIM به عنوان بخش از فرآیند ارزیابی رایانه ای است که منجر به طراحی ساختمان به صورت جامع تر، هوشمندتر و یکپارچه می شود. این طراحی به گونه ای بهینه در هماهنگی با استاندارها و کدهای اجرایی کنونی حاصل می شود.

جهت ثبت نظر لطفا وارد شوید.

محصولات مرتبط