• از ما سوالی دارید؟
  • 021-66571877
  • info@ibimhub.com
نوع خدمات
حوزه خدمات

کبریا مرادی

نامشخص , نامشخص

علی فرازنده

تهران , تهران

بهرام شیرین پور

نامشخص , نامشخص

محمد وحید دستجردی

نامشخص , نامشخص

عدی اسلامی

نامشخص , نامشخص

رحمان کریمی

نامشخص , نامشخص

محمد دانش

نامشخص , نامشخص

مینا شاطریان

نامشخص , نامشخص

رضا رجبی

تهران , تهران

مسعود خسروداد

نامشخص , نامشخص

حسام الدین حاجی ملاعلی

نامشخص , نامشخص

سهیل حقیقت

نامشخص , نامشخص

سیدامیرحسین موسوی

نامشخص , نامشخص

شایان شمشیرساز

نامشخص , نامشخص

معصومه خلیلی

نامشخص , نامشخص

Saeed Sharafi

نامشخص , نامشخص

یحیی میرمحمدی

نامشخص , نامشخص

محمد امین ابراهیم پور

نامشخص , نامشخص

سپیده بهرامی پور

نامشخص , نامشخص

فرهاد صابر

نامشخص , نامشخص
معرفی کتاب اصول و مبانی فناوری بیم ISIX مجله بیمانا