• از ما سوالی دارید؟
  • 021-66571877
  • info@ibimhub.com
نوع خدمات
حوزه خدمات

مهدی بزازی

نامشخص , نامشخص

سارا رضایی

نامشخص , نامشخص

seyed mohammad ghasemi

نامشخص , نامشخص

علی فرازنده

تهران , تهران

ehsan abdoll

نامشخص , نامشخص

اختای رحمانی زاده

نامشخص , نامشخص

شاهرخ خاکی متنق

نامشخص , نامشخص

مهسا مردانه

نامشخص , نامشخص

مسعود خسروداد

نامشخص , نامشخص

اتابک میرشکار

نامشخص , نامشخص

سعید عصاری

نامشخص , نامشخص

داود محمدی

تهران , تهران

م د

نامشخص , نامشخص

kasra salajeghe

نامشخص , نامشخص

سهیل جباری

نامشخص , نامشخص

حمید فرجی

نامشخص , نامشخص

رضا رجبی

تهران , تهران

امیر بویا

نامشخص , نامشخص

مجید ابراهیم

نامشخص , نامشخص

رضا نصرآبادی

نامشخص , نامشخص
معرفی کتاب اصول و مبانی فناوری بیم ISIX باقرنژاد