• از ما سوالی دارید؟
  • 021-66571877
  • info@ibimhub.com

تهران , تهران
نام شرکت: گروه نرم افزاری ISIX
سال تاسیس:
تعداد پرسنل:
وبسایت: http://isixsoft.com
ایمیل: info@isixsoft.com
آدرس:
حوزه کاری:

مدیریت پروژه با استفاده از فناوری بیم

زمینه تخصصی:

مهندسی هزینه

نرم افزار ها: