• از ما سوالی دارید؟
  • 021-66571877
  • info@ibimhub.com
نوع خدمات
حوزه خدمات

علی فرازنده

تهران , تهران

kasra salajeghe

نامشخص , نامشخص

سهیل جباری

نامشخص , نامشخص

حمید فرجی

نامشخص , نامشخص

رضا رجبی

تهران , تهران

امیر بویا

نامشخص , نامشخص

مجید ابراهیم

نامشخص , نامشخص

رضا نصرآبادی

نامشخص , نامشخص

نازنین جهاندار

نامشخص , نامشخص

اکبر کبیری

تهران , تهران

محمد مهدی لطیفی نمین

تهران , تهران

سینا ادیبی

نامشخص , نامشخص

محمد امین کاظم زاده

نامشخص , نامشخص

Mahya Fard

نامشخص , نامشخص

پیام شریعت

نامشخص , نامشخص

تازه میر نوری

نامشخص , نامشخص

مونا ملکی

نامشخص , نامشخص

کبریا مرادی

نامشخص , نامشخص

بهرام شیرین پور

نامشخص , نامشخص

محمد وحید دستجردی

نامشخص , نامشخص
معرفی کتاب اصول و مبانی فناوری بیم ISIX مجله بیمانا باقرنژاد