• از ما سوالی دارید؟
  • 021-66571877
  • info@ibimhub.com
نوع خدمات
حوزه خدمات

رادین همکاران بهتا

تهران , تهران

بالکان

نامشخص , نامشخص

شرکت تسکو

نامشخص , نامشخص

برق آوران

تهران , تهران

ویستا فراز بام

تهران , تهران

مهندسین مشاور سارویه

نامشخص , نامشخص

گروه نرم افزاری ISIX

تهران , تهران

طلوع ایده و روش

نامشخص , نامشخص
معرفی کتاب اصول و مبانی فناوری بیم ISIX مجله بیمانا باقرنژاد