• از ما سوالی دارید؟
  • 021-66571877
  • info@ibimhub.com
فکر می کنید وبسایت خانه بیم در کدام بخش می تواند بیشتر به علاقمندان فناوری بیم کمک کند؟
20%
0%
20%
60%

تعداد شرکت کنندگان : 5

به نظر شما جهت ترویج و توسعه فناوری بیم در کشور ، باید آموزش کدام یک از بخش های زیر را در اولویت قرار داد؟
52%
4%
4%
0%
4%
33%
0%

تعداد شرکت کنندگان : 21

آیا شما در پروژه هاتون از نرم افزارهای تکلا، آرشیکد ، رویت و غیره برای متره احجام پروژه و یا براورد هزینه استفاده کردید؟
17%
17%
25%
0%
14%
25%

تعداد شرکت کنندگان : 28

شما در مدلسازی سه بعدی بیشتر از کدام نرم افزار استفاده می کنید؟
50%
16%
2%
0%
8%
5%
16%

تعداد شرکت کنندگان : 36

به نظر شما، چند نفر در حوزه فناوری بیم (شامل مدلسازی، آموزش بیم، کار با نرم افزارهای مربوطه و ...) در کشور فعالیت می کنند؟
30%
25%
22%
22%

تعداد شرکت کنندگان : 36

فکر می کنید تا پایان سال 98، چند نفر از علاقمندان فناوری بیم عضو خانه بیم خواهند شد؟
11%
3%
29%
55%

تعداد شرکت کنندگان : 27