• از ما سوالی دارید؟
  • 021-66571877
  • info@ibimhub.com
افزودن مناقصه
نوع خدمات
حوزه خدمات
عنوان مناقصه: مناقصه مدلسازی تاسیسات برقی
مناقصه گذار: رضا رجبی
مهلت دریافت اسناد: 1398/06/20
مهلت ارسال پیشنهاد: 1398/06/31
شهر: تهران , رودهن
معرفی کتاب اصول و مبانی فناوری بیم ISIX باقرنژاد