• از ما سوالی دارید؟
  • 021-66571877
  • info@ibimhub.com

بسته آموزشی - جزوه شماره 3: نکات کلیدی جهت ایجاد سایت‌ مشترک (Shared Sites) در نرم‌افزار Revit

علی فرازنده
5 از 5 از مجموع 1 رای

در جزوه شماره 2، کلیاتی در خصوص مبدأ‌ها و سیستم مختصات در Revit ارایه شد. در این جزوه، جنبه‌های اختصاصی و مزایای مختصات‌های سایت مشترک (Shared Site) در نرم افزار Revit بررسی و تبیین می‌شود. بدین ترتیب، کلیه نکات مربوط به نحوه‌ی صحیح تجمیع (Link) و جانمایی فایل‌ها / زیرپروژه‌های چندبخشی در سایت پروژه با استفاده از سیستم مختصات مشترک (Shared Coordinate System) طی 12 گام با زبانی ساده آموزش داده می‌شود.

90,000ریال 0 ریال
شرح محصول
دیدگاه ها
جزوه شماره 3: نکات کلیدی جهت ایجاد سایت‌ مشترک (Shared Sites) در نرم‌افزار Revit

در جزوه شماره 2، کلیاتی در خصوص مبدأ‌ها و سیستم مختصات در Revit ارایه شد. در این جزوه، جنبه‌های اختصاصی و مزایای مختصات‌های سایت مشترک (Shared Site) در نرم افزار Revit بررسی و تبیین می‌شود. بدین ترتیب، کلیه نکات مربوط به نحوه‌ی صحیح تجمیع (Link) و جانمایی فایل‌ها / زیرپروژه‌های چندبخشی در سایت پروژه با استفاده از سیستم مختصات مشترک (Shared Coordinate System) طی 12 گام با زبانی ساده آموزش داده می‌شود. منابع: https://www.autodesk.com/ و https://www.revitpure.com/ ------ امیدست مورد استفاده مطالعه‌کنندگان محترم قرار گیرد. پیشاپیش از نظرات و پیشنهادات سازنده مطالعه‌کنندگان محترم جهت اصلاح و ویرایش‌ نسخه‌های بعدی این جزوه کمال تشکر را دارم. ویرایش 1 - پاییز 1398

هومن عمومی در تاریخ 1398/08/14
جزوه بسیار راه گشایی بود
جهت ثبت نظر لطفا وارد شوید.